به گزارش پارس نیوز، شراره رخام نوشت : وقتی با تکتم عزیزم و مریم مهربون و جمعی از بهترینها و دوست داشتنی ترینها ، لحظات بسیار لذتبخشی را میگذرونی

برای شما دوستان عزیزم هم لحظات خوبی را آرزو میکنم

اینستاگرام بازیگران 589