به گزارش پارس نیوز، پانته آ بهرام نوشت : پُر مهر نگاه کرد. حرفه ای تصویر برداشت.!با سعید براتی نازنین مدیر فیلمبرداری فیلم« آینده» و گروه دوست داشتنی ش. «آینده» به کارگردانی امیر پورکیان. فیلمی که به جشنواره امسال نرسید اما کال هم نماند 

اینستاگرام بازیگران 589