به گزارش پارس نیوز، لاله صبوری نوشت : به قول لاله اسکندرى: دو لاله در یک مُلک

اینستاگرام بازیگران 589