به گزارش پارس نیوز، احسان کرمی با انتشار این عکس نوشت: عکس از خانم شهپر آرمات عزیز.

AndroidOnlineNewsImage (3)