به گزارش پارس نیوز، امیرحسین آرمان این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (15)