به گزارش پارس نیوز، حسام منظور این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (14)