به گزارش پارس نیوز، حمید گودرزی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (4)