به گزارش پارس نیوز، روشنک گرامی نوشت : دوستاى قدیمى و عزیزِ  من امشب خیلى خوشحالم و به خودم میبالم برای داشتن شما

تبریک به سینما

برندگان سیمرغ بلورین