به گزارش پارس نیوز، امیرمحمد زند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
استاد جانم
سیمرغِ سفارشى و نوبتى چه بى بال و پر بود که چهل سال خودش را بر فراز دستان هنرمند شما نتوانست برساند ،من خود افتخار داشتم شش ماه در سریال زمین انسانها روبروى شما که نه زیر سایه شما بازى کنم و خوب میدانم که قدرت و هنر و تکنیک شما فرا تر از هر سیمرغ یست که تنها در ایران معتبر است جایگاه شما بین بزرگان بازیگریه بام دنیاست
تبریک به سیمرغ که مفتخر به دستان مهربانتان شد آقا جانم
 

AndroidOnlineNewsImage (3)