به گزارش پارس نیوز، آرام جعفری نوشت : استاد على نصیریان،سیمرغ در دستان شما جان گرفت.تبریک استادى مهربان و بزرگوار

پ.ن عکس سر سریال پرواز در حباب سال١٣٨۵

برندگان سیمرغ بلورین