به گزارش پارس نیوز، امیرحسین رستمی نوشت : عزیزم مبارکت باشه .همیشه در قله باشی.

برندگان سیمرغ بلورین