به گزارش پارس نیوز، بهرام رادان نوشت : پایان روزها و شبهای جشنواره سی و هفتم، خسته نباشید به همه فیلمسازان و خبرنگاران و منتقدین

اینستاگرام بازیگران 589