به گزارش پارس نیوز، محسن کیایی نوشت : ظلمت آبادِ بهشتِ گندِتان را،در به روی من باز نگشایید.

اینستاگرام بازیگران 590