به گزارش پارس نیوز، افسانه پاکرو نوشت : یه پرواز خیلی خوب با یه گروه پرواز درجه یک و حرفه ای.

اینستاگرام بازیگران 590

افسانه پاکرو