به گزارش پارس نیوز، مریم سلطانی نوشت : مهم اینه که سالهاست سوپر استارى عزیزم 

بهت تبریک میگم و بهت افتخار میکنم

اینستاگرام بازیگران 590