به گزارش پارس نیوز، روشنک عجمیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
عزیز دل،نازنین،،...آقای علی نصیریان
تبریک و ارادت استاد بزرگوار
و وای بر ما که یکی از بهترین و بزرگترین بازیگران کشورمون چهل سال سیمرغ نگرفته،هرچند که معتقدم سیمرغ و جشنواره در مقابل حضور و وجودِ بزرگ مردی مثل شما بسیار ناچیز است ...
مانا و پایدار بمانید

AndroidOnlineNewsImage (2)