به گزارش پارس نیوز، حامد بهداد با عینکی متفاوت در اختتامیه فجر حضور داشت. این ظاهر باعث شده بود که مجری برنامه محمدرضا شهیدی فرد او را نشناسد.

AndroidOnlineNewsImage (1)