به گزارش پارس نیوز،  لیلی رشیدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
هوتن عزیزم ،پز میدم‌و‌افتخار میکنم‌ به همبازی بودن با تو

AndroidOnlineNewsImage