به گزارش پارس نیوز، امیر کاظمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
تو همیشه بهترین بازیگر بودی و خواهی بود ...

AndroidOnlineNewsImage (4)