به گزارش پارس نیوز، مهراب قاسم خانی در توضیح این عکس نوشت:
خوشبختی یعنی بیست و یک سال بابای تو‌ بودن... تولد مبارک توله قاسم

AndroidOnlineNewsImage (5)