به گزارش پارس نیوز، «تارکان» با این عکس به هوادارانش این مژده را داد که کلیپ جدیدش تا اول هفته ی آینده منتشر خواهد شد.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (167)