به گزارش پارس نیوز، «شاهد کاپور» و دخترش که دارد خیلی زود بزرگ می شود را می بینید 

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (167)