به گزارش پارس نیوز، معصومه کریمی نوشت : آدمهایى که عطر نمى زنند کمتر خاطره مى سازند اما امان از عطرهاى خوشبو ……………..

اینستاگرام بازیگران 586