به گزارش پارس نیوز، محسن افشانی به همراه همسرش سویل بعد از اجرای نمایش "هزار و یک تو" با بازی السا فیروزآذر.

چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی؛