به گزارش پارس نیوز، ابراز تاسف و ناراحتی زهرا عاملی بابت بی توجهی نسبت به ممنوع الکار شدن مهدی یراحی.

چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی؛