به گزارش پارس نیوز، نسیم ادبی با انتشار این عکس ها در اینستاگرام نوشت:
با آقای تاکه فومی تسوتسویی،کارگردان خوب ژاپنی و فیلمبردار کاربلد آقای کاتسومی یانا گیجیما (فیلمبردار آخرین فیلم آقای کیارستمی) بهمراه شهره گلپریان عزیز و مهناز جان افشار سر فیلمبرداری فیلم سینمایی (نوشین)
جای آقای نوروزبیگی عزیز ،محسن قرائی و لاله مرزبان در این عکسها خالیست

AndroidOnlineNewsImage (7)

AndroidOnlineNewsImage (8)

AndroidOnlineNewsImage (9)