به گزارش پارس نیوز، «پنلوپه کروز» در یکی از پوسترهای تبلیغاتی سازمان غیرانتفاعی «پتا» که در زمینه ی حمایت از حقوق حیوانات فعالیت می کند.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (167)