به گزارش پارس نیوز، «تام کروز» پس از دریافت جایزه در مراسم جوایز لومیر برای بازی در فیلم جدید مجموعه فیلم های «عملیات غیرممکن».

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (167)