به گزارش پارس نیوز، تیپ بهنوش طباطبایی در اکران ماجرای نیمروز؛ رد خون.
پردیس کوروش، عکس از ایمان کیادربندسری.

AndroidOnlineNewsImage (2)

AndroidOnlineNewsImage (1)