به گزارش پارس نیوز، عکس «آرمی همر» روی جلد مجله ی «جی کیو» انگلستان منتشر شد 

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (167)