به گزارش پارس نیوز، «کیتی پری» در مراسم گرمی امسال که یکشنبه ی آینده برگزار خواهد شد در کنار ستاره های دیگری از جمله «مایلی سایرس»، «دالی پارتن» و «مارن موریس» اجرا خواهد داشت.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (167)