به گزارش پارس نیوز، پرستو صالحی در کنار خانواده اش را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (9)