به گزارش پارس نیوز، منوچهر هادی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
بابک کایدان عزیز نویسنده درجه یک افتخاریست همکاری با شما
تولدت خیلی مبارک.

AndroidOnlineNewsImage