به گزارش پارس نیوز، بازیگرانی که روی فرش قرمز «سرخپوست» رفتند را می بینید 

AndroidOnlineNewsImage (10)

AndroidOnlineNewsImage (11)

AndroidOnlineNewsImage (12)

AndroidOnlineNewsImage (13)