به گزارش پارس نیوز، گیتی قاسمی با انتشار یک استوری از بازی در فیلم متری شش و نیم ابراز پشیمانی کرد.

او نوشت:

اولین باری است که از بازی کردن در یک فیلم این‌گونه نادم و پشیمانم. امروز بازی خودم را هم دیدم. از خودم و شأن هنری که سال‌ها برای به دست آوردنش زحمت کشیدم عذرخواهی می‌کنم و یاد خواهم گرفت کار و رفاقت را با هم قاطی نکنم و بیشتر از احترام به دیگران، برای خودم احترام قائل باشم.

درس اول سال‌های بازیگری من "متری شش و نیم" حرمت ما را متری چند حساب کردید؟

متکی به هنر خودم خواهم بود.

AndroidOnlineNewsImage (6)