به گزارش پارس نیوز، «گلاره عباسی» با انتشار عکس زیر صفحه شخصی خود را به روز کرد.

او نوشت:

ز بد و نیک زمانه نرود عشق زخانه ....در میان جمع و هیاهو بودن و تو حال خودت بودن اینه .حالمو می خرم .گپ زدیم دیروز تو سینما از فیلم بانو تا درخت گلابی از درباره الی و به کازابلانکا رسیدیم .بیست سال پیش بود . بعد از دیدن این فیلم تصمیم خودم را گرفته بودم .من یک هدف مهم پیدا کرده بودم تو زندگیم "من باید عاشق می شدم ...".

گلاره عباسی