به گزارش پارس نیوز، شیلا خداداد بازیگر کشورمان در اکران فیلم مسخره باز در جشنواره فیلم فجر حاضر شد.

نکته قابل توجه کیف این بازیگر 38 ساله می باشد.

قیمت کیفی که شیلا خداداد در دست دارد حدود 1300 دلار می باشد که حدود 15 میلیون تومان می شود!


شیلا خداداد در اکران فیلم مسخره باز در جشنواره فیلم فجر

شیلا خداداد در اکران فیلم مسخره باز در جشنواره فیلم فجر


شیلا خداداد در حاشیه جشنواره فیلم فجر

شیلا خداداد در حاشیه جشنواره فیلم فجر