به گزارش پارس نیوز، معصومه کریمی نوشت : بعداز  دیدن #نمایش #گذر_لوطی_هاشم #کارى از #حسین_تبریزى در کنار دوستان و همکاران عزیز

اینستاگرام بازیگران 585

مریم معصومی