به گزارش پارس نیوز،  تینا آخوندتبار نوشت : رسالت من ،یکپارچه و کامل بودن است.یعنى هم زمان کامل و ناقص بودن!رسالت من است که به نداى درونم گوش فرا دهم و تا آنجا که مى توانم به طور کامل زندگى کنم.اکنون رسالت من آن است،تا آنجا که به عنوان یک انسان برایم امکان دارد خود را دوست بدارم،زیرا مى دانم فقط در این صورت مى توانم شما را نیز دوست بدارم (; هر کدام از ما رسالتى داریم و حالا رسالت شما….؟

اینستاگرام بازیگران 585

تینا آخوند تبار