به گزارش پارس نیوز، نفیسه روشن نوشت :برای من یعنی: پدر یعنی دلشوره های یه دختر کوچولو برای باباش. یعنی روز و شب ها ندیدنش . وقتایی که زمان جنگ خیلی نمیدیدمش و رو به اسمان میگفتم بابا, یعنی شب هایی که اژیر خطر میزدن و بغل مامان تنها جای امن ما بود و چشم های من ولی به در بود هنوزم هرجایی ببینمش چیزی جز کلمه بابا رو برام یاداور نمیشه

پدرم سایه ات مستدام بلند اسمان جایگاه مردان قدرتمند و شجاع اسمان

اینستاگرام بازیگران 585