به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی نوشت : انسان فقط روزی متولد نمیشود که از شکم مادر بیرون می آید، بلکه زندگی وادارش میکند چندین مرتبه دیگر از شکم خود بیرون بیاید و متولد شود…. .عشق سالهای وبا

اینستاگرام بازیگران 585

دنیا مدنی