به گزارش پارس نیوز، تصاویری از مراسم فرش قرمز فیلم «پالتو شتری» را مشاهده کنید.

AndroidOnlineNewsImage (18)

AndroidOnlineNewsImage (19)

AndroidOnlineNewsImage (20)

AndroidOnlineNewsImage (21)

AndroidOnlineNewsImage (22)

AndroidOnlineNewsImage (23)