به گزارش پارس نیوز، افسانه چهره‌آزاد و همسرش در مراسم فرش قرمز فیلم پالتو شتری.

AndroidOnlineNewsImage (15)