به گزارش پارس نیوز، مریم وطن‌پور، مجری تلویزیون با انتشار این عکس نوشت: دختر قشنگم، ترنم جان جانانم* ستاره * شدنت مبارک.. به وجودت افتخار میکنم . در فیلم ناگهان درخت جناب #پیمان_معادی و #صفی_یزدانیان ، در کنار بازیگران درجه یک درخشیدی و کلی لذت بردم. اما وصیتم به تو دخترزیبای هنرمندم:
تاریخ سینما نشان داده ، معروفیت و شهرت اتفاق ویژه ای نیست. رسم هنر ماندگاری است . پس بعد از این تلاش کن با ایده آل ترین شرایط، محبوبترین باشی که " راز "بودن و ماندن در همین است. بدرخشی تا همیشه عشق ترینم. فراموش نکن در هر شرایطی رو خدا حساب کن.
#خاله_خواهرزاده #ترنم_کاظمی 

AndroidOnlineNewsImage (13)