به گزارش پارس نیوز، تصاویری از مراسم فتوکال فیلم «دیدن این فیلم جرم است» را مشاهده می‌کنید.

AndroidOnlineNewsImage

AndroidOnlineNewsImage (2)

AndroidOnlineNewsImage (3)

AndroidOnlineNewsImage (4)

AndroidOnlineNewsImage (5)

AndroidOnlineNewsImage (6)

AndroidOnlineNewsImage (1)