به گزارش پارس نیوز، حمید هیراد با انتشار این عکس نوشت: دنیا همه هیچ... هیچ.

AndroidOnlineNewsImage (6)