به گزارش پارس نیوز، نرگس آبیار با انتشار این عکس نوشت: خانواده مون، الناز عزیزم جاش خالیه.

AndroidOnlineNewsImage (3)