به گزارش پارس نیوز، پیج منتسب به نگار جواهریان با انتشار این عکس نوشت: عکس قدیمی قبل از اجرای نمایش ١٧ دی کجا بودی سال ٨٨

AndroidOnlineNewsImage (5)