به گزارش پارس نیوز، بهرام رادان، الهه حصاری، پیمان معادی، پریناز ایزدیار در روز ششم جشنواره فیلم فجر

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,بهرام رادان

بهرام رادان در  روز ششم جشنواره فیلم فجر
 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,بهرام رادان

عکاسی از بهرام رادان وسط پله برقی!!
 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,پریناز ایزدیار

پریناز ایزدیار در روز ششم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,الهه حصاری

 الهه حصاری در روز ششم جشنواره فیلم فجر
 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,پیمان معادی

 پیمان معادی در روز ششم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,دنیا مدنی

 دنیا مدنی در روز ششم جشنواره فیلم فجر
 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,پریناز ایزدیار,پیمان معادی

پریناز ایزدیار و پیمان معادی در روز ششم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,پریناز ایزدیار

پریناز ایزدیار در روز ششم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,بهرام رادان

بهرام رادان در  روز ششم جشنواره فیلم فجر

 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,پریناز ایزدیار

پریناز ایزدیار در روز ششم جشنواره فیلم فجر
 

جشنواره فیلم فجر,روز ششم جشنواره,عکس های بازیگران,نگار مقدم

  نگار مقدم در روز ششم جشنواره فیلم فجر