به گزارش پارس نیوز، سپند امیر سلیمانی نوشت : بچه ها هانا غفوریان،هانا غفوریان بچه ها

دختر مهران غفوریان

سپند امیرسلیمانی